Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 1b278e3853813e11e9bea0831bf49a09
O Gminie Nekla
2012-12-10 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla położona jest na Pojezierzu Wielkopolskim. W 2000 roku na wniosek mieszkańców Nekla odzyskała prawa miejskie.

Atutem gminy jest jej położenie w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, a także niewielka odległość do stolicy Wielkopolski – Poznania. W części południowej gminy przebiega autostrada A2. Najbliższy węzeł autostradowy znajduje się we Wrześni, oddalonej o 12 km na wschód od Nekli. W odległości 13 km na zachód od gminy,w 2012 roku, powstał węzeł trasy ekspresowej S-5, łączący ją z autostradą A-2 i drogą krajową 92.

Działalność usługowo-przemysłowa rozwija się wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (droga krajowa Poznań-Warszawa), a w północnej, zalesionej części, działalność turystyczna i funkcje osadnicze. Atrakcyjne tereny pod zabudowę jednorodzinną przyciągają nowych mieszkańców.

Dla przyszłych inwestorów wyznaczone są tereny pod aktywizację gospodarczą wzdłuż drogi krajowej nr 92 w miejscowościach: Nekla, Starczanowo, Gierłatowo i Zasutowo oraz przy trasie kolejowej Berlin-Moskwa. Powierzchnia tych terenów wynosi w sumie ponad 150 ha. Są one własnością zarówno Gminy Nekla, jak i właścicieli prywatnych. Dla wielu spośród tych obszarów sporządzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zachętą dla przedsiębiorców jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Wszystkie miejscowości gminy mają wodociąg a miasto Nekla posiada sieć kanalizacyjną i gazową oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Na terenie gminy rozwijają się zakłady produkcyjne,z których obecnie największym jest firma „Matex” z siedzibąw Starczanowie, zatrudniająca ok. 800 osób. Swoją siedzibę w Nekli zlokalizowała również firma z kapitałem niemieckim „Stomil”.

Gmina przeznacza co roku około 20% w swoim budżecie na wydatki inwestycyjne. Realizowane są zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, budowy dróg i ulic, sieci wodociągowej i obiektów sportowych. Gmina oferuje swoją pomoc oraz zaangażowanie w załatwieniu wszelkich formalności związanych z lokalizacją i późniejszym funkcjonowaniem inwestycji.

Zapraszamy do odwiedzania naszej gminy, inwestowaniana naszym terenie, a w konsekwencji do zamieszkania u nas.

Urząd Miasta i Gminy Nekla
Nekla Town and Municipality Office
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel. +48 61 43 86 011,
fax +48 61 43 86 490
nekla@nekla.pl

Marek Gibowski tel. +48 614373186

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
podatkifree2.jpg f37cf328bce68ea7fa311e784fe5e877
gminnyportlamapowy2_200.png 9d6905f1ca0ef65b1bd3d67df716c6cc
Mikroporady.jpg 22c88d093b3375bb92f5d6766d84095b