Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg f538a9ce6a53cbcab3055d5e28ed93f0
Obiekt lekkoatletyczny oddany do użytkowania
2018-10-12 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
20 września dokonano końcowego odbioru największej tegorocznej inwestycji w gminie Nekla związanej z przebudową obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli. Gmina Nekla zyskała nowoczesny obiekt sportowy z boiskiem piłkarskim o wymiarach 30 m x 58 m o nawierzchni ze sztucznej trawy i bieżnią okrężną 200 m 4-torową o nawierzchni poliuretanowej oraz odcinkiem bieżni prostej 4-torowej o długości 120 m wraz z odwodnieniem. 
W ramach inwestycji przebudowano rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do piłeczki palantowej, skocznię do skoku wzwyż, zeskocznię do skoku w dal oraz nawierzchnię placu zabaw. Zamontowano bramki do piłki nożnej i piłkochwyty oraz dostarczono wyposażenie lekkoatletyczne. Cały teren został zagospodarowany poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych - chodników z kostki betonowej, schodów terenowych oraz utworzenie terenów zielonych, trawników. Jest to pierwszy  tego typu obiekt lekkoatletyczny zlokalizowany przy szkole podstawowej w powiecie wrzesińskim.
Komisja odbiorowa odebrała obiekt bez żadnych wad, a roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją w czasie od 26.02.2018 r. do dnia 16.09.2018 r. Wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie. Ostateczna wartość inwestycji to 1 409 379,21 zł.
Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych. Jeszcze w 2017 r. gminie udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) Edycja 2017, w wysokości 400 000,00 zł. Natomiast w ramach złożonego na początku lutego br. wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 130 000 zł.
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię