Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 2aab9f8d799b314696fd8c534b96be3d
Zakończenie kolejnych inwestycji tuż tuż!
2018-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Zakończyły się prace związane z przebudową II etapu ul. Dąbrowskiego w Nekli. Wykonano jezdnię o długości 175 m i zmiennej szerokości 6 – 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w jednostronnym krawężniku betonowym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ułożono także chodnik z kostki betonowej oraz wykonano ściek przykrawężnikowy. Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli.
Dobiegają końca także prace związane z przebudową III etapu ul. Długiej w Nekli. Po zakończeniu prac związanych z przebudową kolektora kanalizacji deszczowej, przyszedł czas na ułożenie nawierzchni jezdni. Wykonano odcinek dł. 160 m o zmiennej szer. 5,5 m i 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w krawężniku betonowym na podbudowie tłuczniowej. Ułożono również chodnik z kostki betonowej oraz dokonano regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i deszczowych w jezdni i telekomunikacyjnych w chodniku. Obecnie trwają prace porządkowe. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Kokoszkach. 
Coraz bliżej ukończenia jest także inwestycja związana z przebudową obiektu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Nekli. Zakończono prace przy przebudowie rzutni do pchnięcia kulą oraz ułożono podbudowy pod: bieżnią okrężną, boiskiem piłkarskim, rzutnią do piłeczki palantowej, skocznią do skoku wzwyż i chodnikami. Pozostały jeszcze do wykonania prace związane z zasypaniem sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem, ustawienie balustrady do schodów, wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów oraz ułożenie nawierzchni bitumicznych i poliuretanowych na bieżni. Trwa również dostawa i montaż wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego. Wykonawcą robót jest firma MARDO-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie.
Prace remontowe trwają także na terenie GKS „Płomień Nekla”. Po ukończeniu remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz magazynowego przy boisku przyszedł czas na prace związane z przebudową boiska poprzez budowę systemu nawadniania murawy. W ramach inwestycji zamontowany zostanie system automatycznego nawadniania boiska – wykonanego z materiałów RAIN BIRD, opartego na systemie przekładniowych zraszaczy wynurzalnych typu FALCON. Na chwilę obecną wykonano już przyłącze wodociągowe, na ukończeniu są prace związane z montażem całego systemu nawadniania. Wykonawcą prac jest Firma Handlowo-Usługowa „MAG-MAR” Marcin Kujawski z siedzibą w Czerniejewie. Pozostało jeszcze do zamontowania oświetlenie z wykorzystaniem OZE, którego zamontuje firma Wykonawstwo Nadzory Projekty Paweł Linkowski z Wełnicy. Ponadto w ramach projektu zostanie również ustawiona tablica informacyjna, która wykona firma PPHU JARO Jarosław Czyż z Wrześni. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 49 753,50 zł, natomiast wysokość pozyskanego przez GKS „Płomień Nekla” dofinansowania wynosi 49 753 zł.
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię