Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 3e564ba8922836bd7149218581f99974
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla
2018-06-15 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

W ciągu ostatnich czterech lat nastąpił widoczny rozwój infrastruktury technicznej - oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla. Wybudowano bowiem łącznie ponad 4,5 km linii kablowej oraz postawiono 84 słupy oświetleniowe z 94 oprawami. Nowe oświetlenie drogowe wybudowano zarówno na terenie wiejskim (Starczanowo, Gierłatowo, Targowa Górka ul. Mileszy i ul. Polna, Nekielka ul. Jeżowa i ul. Nekielska, Zasutowo ul. Kwiatowa – doświetlenie progów zwalniających, ul. Leśna oraz ul. Cicha, Podstolice ul. Polna, Barczyzna), jak i w mieście (ul. Starczanowska, ul. Irysowa, przy cmentarzu, ul. Mała, ul. Boczna, ul. Nowa, ul. Norwida, ul. Reja, ul. Modrzewiowa, ul. Jaśminowa, ul. Orzeszkowej, ul. Łąkowa, ul. Polna, plac przy ul. Kosińskiego i Linke).

Budowana infrastruktura składa się z nowoczesnych i energooszczędnych opraw typu LED. Budżet na realizację corocznych inwestycji w zakresie doświetlania pasa drogowego obejmował zarówno środki własne gminy, jak i fundusze sołeckie. Łącznie w latach 2015-2018 na przedmiotowe przedsięwzięcia przeznaczono kwotę prawie 465 tys. zł, w tym środki funduszy sołeckich wyniosły 36,5 tys. zł. Wykonawcą zadań była firma Wykonawstwo Nadzory Projekty Paweł Linkowski z siedzibą w Wełnicy (gm. Gniezno). Ta realizowana systematycznie od kilku lat inwestycja przyczyniła się do znacznej poprawy infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie doświetlenia dróg na terenie naszej Gminy. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla planowana jest również w kolejnych latach.

Referat ds. zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię