Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 9668f22e5f327cac745ea28c4b8f8342
GMINA NEKLA STAWIA NA SPORT!
2018-02-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Rok 2018 będzie rokiem bardzo aktywnym dla mieszkańców w gminie Nekla. Bowiem dzięki pozyskanym dofinansowaniom z różnych źródeł realizowanych będzie szereg działań sprzyjających uprawianiu sportu w różnych dyscyplinach sportowych. 
Po pierwsze gmina pozyskała środki w wysokości 12 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu pn. „Na sportowo cały rok” – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej na terenie gminy Nekla w roku 2018 prowadzony jest cykl zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, który realizowany jest od 1 lutego we wszystkich szkołach z terenu gminy Nekla (Zespół Szkół w Nekli, Zespół Szkół w Zasutowie, Zespół Szkół w Targowej Górce). Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, bezpłatny i potrwają przez cały 2018 rok (do 7 grudnia 2018 r.). Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Wśród proponowanych zajęć dla dzieci i młodzieży realizowane będą: zabawy i gry ruchowe, mini gry sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna), gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy, ćwiczenia równoważne i ogólnorozwojowe o charakterze korekcyjnym, badminton, unihokej, zabawy i gry zwinnościowe dla najmłodszych, ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 
Ponadto 2 szkoły z naszej gminy – Zespół Szkół w Nekli oraz Zespół Szkół w Zasutowie zakwalifikowały się do drugiej edycji programu „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaplanowanego na rok 2018. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Celem programu jest m.in. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i  zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju. Doceniamy ich zaangażowanie  i wierzymy, że takie działania są w stanie rozbudzić w dzieciach i  młodzieży pasję do sportu oraz aktywności fizycznej. W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 2018 roku. W województwie wielkopolskim podmiotem realizującym zadanie jest Szkolny Związek Sportowy ,,WIELKOPOLSKA”, mający swoją siedzibę w Poznaniu. Stowarzyszenie będzie koordynowało prace  grup ćwiczebnych z całego województwa, które zakwalifikowały się do programu. Jest nam niezwykle miło poinformować, że zajęcia w naszych szkołach już się zaczęły. 
Gmina Nekla w tym roku, w okresie wakacji letni przystąpi do przebudowy obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli. Po zrealizowaniu inwestycji powstanie obiekt lekkoatletyczny, którego Gmina się nie powstydzi. Posiadać on będzie: 4-torową bieżnią okrężną  200 m o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do piłeczki palantowej, boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 58 m o nawierzchni ze sztucznej trawy.  Przebudowana zostanie również zeskocznia do skoku w dal. Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskanemu w 2017 roku dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) w wysokości 400 000 zł. Ponadto Gmina wystąpiła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie budowy bieżni tartanowej.    
Ponadto promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację spotkań o charakterze sportowym i przeprowadzenie inwestycji na obiektach pełniących funkcje sportowe realizowane będzie również przez działające na terenie gminy Nekla organizacje pozarządowe i lokalne Stowarzyszenia. I tak, Gminny Klub Sportowy „Płomień Nekla” realizować będzie projekt pn. Przebudowa boiska poprzez budowę systemu nawadniania murawy, którego celem jest poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. W ramach projektu zostanie zamontowany system automatycznego nawadniania boiska oraz rozegrany zostanie mecz otwarcia i organizacja zawodów sportowych dla rodzin z dziećmi. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 49 753,50 zł (100 %) w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD. 
Gmina Nekla skierowała również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w roku 2018 wsparcia finansowego w wysokości 9 340 zł na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń szatniowo – sanitarnych oraz magazynowych przy stadionie miejskim w m. Nekla w ramach Programu „Szatnia na medal”. Jeśli udałoby się otrzymać dofinansowanie na prace remontowo – budowlane pomieszczeń szatniowych znajdujących się przy stadionie miejskim, w połączeniu z budową instalacji systemu automatycznego nawadniania murawy, projekty te przyczyniłyby się do poprawy warunków korzystających z obiektu, jak również wizerunku całego kompleksu boiska sportowego. 
Dodatkowo GKS „Płomień Nekla” pozyskał również dofinansowanie w ramach tego samego poddziałania 19.2 i przedsięwzięcia 1.2.1 Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD na realizację projektu pn. „Na sportowo – eko zdrowo! Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej na stadionie GKS Płomień Nekla” w wysokości 13 000 zł. W ramach projektu zorganizowany zostanie mecz piłkarski pomiędzy Seniorami i OldBoy-ami, ustawione będzie miasteczko sportowe, zorganizowane zostanie widowisko plenerowe „Mapa marzeń” wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i warsztaty malarskie „Zielono Mi” oraz wydana zostanie broszura popularyzująca sportową historię gminy Nekla. Realizacja operacji została zaplanowana na maj 2018 r.
Realizacja wielu projektów, polegających na ciągłej rozbudowie i poprawie infrastruktury sportowej w gminie Nekla, sprzyja realizacji działań z zakresu szeroko rozumianej aktywności sportowej i rekreacyjnej. Działania te mają na celu przede wszystkim podniesienie aktywności oraz poprawę sprawności fizycznej wśród mieszkańców gminy Nekla.  
Już teraz zapraszamy Państwa na imprezy sportowe realizowane lub współorganizowane przez gminę Nekla. 1 lipca amatorów biegów zaprosimy na V Jubileuszowy NEKIELSKI BIEG DO LATA. Impreza sportowa  z roku na rok cieszy się coraz większą  popularnością wśród mieszkańców, ale także gości z Polski i z zagranicy. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, by pokonać dystans 10 km, już teraz zapraszamy na bieg rodzinny, podczas którego będzie można przebiec, przejść z kijkami czy przespacerować trasę ok. 2 km. Dobra zabawa gwarantowana!
Środek lata, gorąca atmosfera i dobra muzyka zawsze towarzyszą uczestnikom ZAWODÓW SKATERÓW, którzy prezentują widowni niesamowite akrobacje rowerowe i skaterskie.
Lato pożegnamy sportowo i rodzinnie 26 sierpnia podczas RAJDU ROWEROWEGO pokonując trasę „Śladami Osadnictwa Olęderskiego”.  
Sołtysów wraz z mieszkańcami sołectw już teraz zapraszamy na zmagania rekreacyjno - sportowe podczas SPARTAKIADY SOŁECTW, która odbędą się 1 września.  Dobra atmosfera i świetna zabawa gwarantowane.
Oprócz wymienionych przedsięwzięć kulturalno – sportowych, zapraszamy Państwa do korzystania ze stałej oferty Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, jak również przygotowanych przez inne jednostki gminne, organizacje pozarządowe i sołectwa. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.
UMiG Nekla

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię