Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 0a4edf69aae088e5115ab1158975b588
Podpisanie umów na dofinansowanie
2017-09-19 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

W dniu 18 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. w Poznaniu nastąpiło podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje pt. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego” oraz „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Opatówko”. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowy dofinansowania są konsekwencją decyzji Rady Projektowej LGD „Z Nami Warto”, która dokonała wyboru w/w projektów do finansowania w dn. 20 marca br.

Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie pomocy Gmina Nekla uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 129 652,00 zł. Szacunkowy całkowity koszt budowy ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Nekli przy ul. Kosińskiego to 143 640,29 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 91 398,00 zł. Szacunkowy koszt drugiego projektu to 60 119,71 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 38 254,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 74 108,00 zł na realizację obu inwestycji Gmina Nekla przeznaczy z własnego budżetu. Zgodnie z zawartymi umowami o dofinasowanie realizacja projektu dot. budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w Opatówku nastąpi jeszcze w tym roku, natomiast realizacja zadania dot. budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w Nekli przy ul. Kosińskiego nastąpi do końca czerwca 2018 roku.

Referat ds. zamówień publicznych,

inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię