Nekla - osp.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 6552ddc1f36af3404dc12145fa177e07
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Nekli (aktualizacja)
2017-06-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Ogrodowej w Nekli. Obecnie wykonano z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej przepust pod drogą powiatową oraz ułożono cały rurociąg główny. Pozostały jeszcze prace związane z budową przyłączy (przykanalików). Rozpoczęto również korytowanie pod nową nawierzchnię na odcinku 100 m oraz jednostronnie ułożono na tym odcinku krawężnik drogowy. Od 4 maja br. nastąpiło całkowite zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego na odcinku od wytyczonego objazdu do końca przebudowywanej ulicy. Dla mieszkańców posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy przebudowywanej drodze został wyznaczony tymczasowy parking na terenie obecnego objazdu. Utrudnienia w ruchu są w miarę możliwości ograniczane przez Wykonawcę do minimum.

 

Referat ds. zamówień publicznych,

inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

 

 AKTUALIZACJA (5.06.2017r.)

Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, iż zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Nekli. Jednocześnie, w trakcie prowadzonych robót drogowych, wystąpiły nieprzewidziane kolizje zarówno z sieciami telekomunikacyjnymi jak i energetycznymi. Konieczność ich usunięcia przez  firmy zewnętrzne uniemożliwiła wykonawcy – firmie Brukarstwo Kasprzyk z Koźmina Wlkp. – zakończenie przebudowy drogi w terminie do 31 maja br. W związku z powyższym, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr ZZ/1/2017, planowany termin zakończenia inwestycji określono na 14 czerwca br. O zmianie terminu, z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego ani wykonawcy, UMiG Nekla poinformował mieszkańców ul. Ogrodowej poprzez wysłanie wiadomości sms w dn. 26 maja br.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię