Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 56579cbede0b6fdb5cf741806f11882f
Zakończono przebudowę ulic w Nekli
2016-11-29 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
W dniu 18.10.2016 r. dokonano odbioru i przekazano do użytku inwestycje pod nazwą ,,Przebudowa ulic: Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke w Nekli”. Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ,,EKO-INŻYNIERIA’ Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Przedmiotem odbioru były prace związane z przebudową ul. Orzeszkowej z łącznikiem o długości 580 m, ul. Kosińskiego o dł. 236 m, ul. Linke z łącznikiem o dł. 286 m. Jezdnie ulic zostały wykonane w nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm, w krawężniku betonowym najazdowym ułożonym na ławie betonowej z oporem wraz z odwodnieniem nawierzchni jezdni kanalizacją deszczową.
Szczegółowy zakres wykonanych prac to: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 6179 m2, nawierzchnia chodnika – łącznika z kostki betonowej 165 m2, krawężniki betonowe najazdowe 2203 m, kanalizacja deszczowa z rur średnicy 300 – 200 mm o łącznej długości 731 m, wpusty uliczne z kratkami 33 szt. Wartość wykonanej inwestycji to kwota 992.459,27 zł brutto.
Realizacja inwestycji przyczyni się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale również do poprawy estetyki tej części miasta. Swojego zadowolenia nie krył radny powiatowy p. J. Balcerzak – mieszkaniec ul. Linke,  który podczas sesji w dn. 26 października br. wyraził podziękowanie za realizację  długo wyczekiwanej inwestycji, o którą mieszkańcy wnioskowali od ponad 20 lat. 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię