Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 1ec45955a65229782d9fe0d53fdbd9cd
Przebudowano drogi gminne
2016-11-29 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
W dniu 28.10.2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa dróg na terenie gminy Nekla”. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu była Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ,,BADERA” Oddział Łubowo.
Wykonano prace związane z przebudową dróg na terenie gminy Nekla w następujących miejscowościach:
Racławki o długości 100 m, pow. asfaltowa 518 m2
Kokoszki o dł. 100 m, pow. asfaltowa 400 m2
Targowa Górka ul. Madera o dł. 300 m, pow. asfaltowa 1200 m2
Opatówko o dł. 124 m, pow. asfaltowa 873 m2
Stroszki o dł. 111 m, pow. asfaltowa 630 m2, krawężniki bet. 224 m
Starczanowo poszerzenie skrzyżowania pow. asfaltowa 35 m2
Nekla skrzyżowania ul. Łąkowa z ul. Wiosny Ludów pow. asfaltowa 105 m2
Nekla  poszerzenie ul. Parkowej pow. asfaltowa 100 m2
Łączna wartość wykonanych prac to kwota 286.297,76 zł brutto.
Należy podkreślić, iż przebudowa dróg w miejscowościach Racławki, Kokoszki, Targowa Górka ul. Madera, Opatówko, Stroszki była współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 63 432,00 zł.
Zdaniem Burmistrza Karola Balickiego rozwój terenów wiejskich jest tak samo ważny jak miasta Nekla. Skoro mieszkańcy wsi decydują o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, to należy wspierać realizację takich zadań – podsumowuje Burmistrz Karol Balicki.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię