Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg 93cbe56dba1513a932139272dc077f1d
Naprawa nawierzchni dróg gminnych
2016-09-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Firma Budowlano – Usługowa ,,EKO-BUD” Majdeccy z Lisewa wybrana w drodze zapytania ofertowego wykonuje prace w zakresie napraw dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni gruzem z recyklingu i pofrezem asfaltowym oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami wraz ze ścinką poboczy.
Powierzchniowe utrwalenie emulsją ze ścinką poboczy obejmuje wykonanie prac na drodze gminnej od starej szkoły w Barczyźnie w kierunku placu zabaw w Gierłatowie oraz odcinka drogi w Gąsiorowie o łącznej pow. 3500 m2 i wartości umownej 54.950,00 zł.
Naprawa dróg gruzem i pofrezem obejmuje wykonanie prac w Podstolicach ul. Śliwkowa, Nekli ul. Grudzielskiego i ul. Polna, oraz drogę na Barczyźnie i dwa odcinki dróg w Gierłatowie o łącznej pow. do 6300 m2 i wartości umownej do kwoty 108.990, 00 zł.
Zadania w Barczyźnie, Podstolicach i Gąsiorowie są współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego danego sołectwa.
JT
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię