Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg e7fb409c1e100c1913d8e80c7d82058e
Ogłoszono przetargi na działki inwestycyjne w Starczanowie
2019-12-30 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Ogłoszono dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla

1. działka nr 19/12 – położona w Starczanowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,4315 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 130.000,00 zł + VAT.

Wadium wynosi: 10.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, sala USC.

Ogłoszono szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla

1. działka nr 19/13 – położona w Starczanowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,4613 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 140.000,00 zł + VAT.

Wadium wynosi: 10.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, sala USC.

Pełna treść ogłoszeń: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?c=255

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię